คำถาม: การศึกษาไทยต้องปรับปรุงด้านใดอีกบ้าง?

คำตอบ: การศึกษาไทยต้องมีการปรับปรุงด้านหลายด้าน เช่น การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่ การส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนักเรียนที่มีทักษะและความรู้คุณภาพสูงขึ้นในอนาคต

คำค้น: การศึกษาไทย, ปรับปรุงหลักสูตร, เรียนรู้ออนไลน์, สร้างสรรค์, นักเรียนทักษะและความรู้คุณภาพสูง