คำถาม: สามีภรรยาที่ลงทะเบียนแล้วสามารถกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่?

คำตอบ: การลงทะเบียนของสามีภรรยาไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่จะทำให้สามารถกู้ซื้อบ้านได้ การพิจารณาจะมีคำนวณเกี่ยวกับรายได้และประวัติการเงินของสามีภรรยาด้วย โดยอาจต้องมีผู้ค้ำประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ได้กู้ซื้อบ้านได้ตามที่ต้องการ

คำค้น: กู้ซื้อบ้าน, ลงทะเบียน, สามีภรรยา, รายได้, ประวัติการเงิน, ผู้ค้ำประกัน