คำถาม: หมายถึงอะไรคือ “หลี่เฟย” ในภาษาไทย?

คำตอบ: “หลี่เฟย” ในภาษาไทยหมายถึงการขี้ผึ้งหรืออาการหนองในขณะที่ผิวหนังมีอาการแดงและคัน โดยส่วนใหญ่พบได้บ่อยในพื้นที่ที่มีอากาศชื้นและร้อน อาจเกิดจากแมลงสัตว์กัดกินหรือการติดเชื้อจากแบคทีเรีย สิ่งแรกที่ควรทำคือไม่ควรเกาะหรือแตะแผล เพราะอาจทำให้เชื้อร้ายแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นของผิวหนัง และควรปรึกษาแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันหรือมีอาการเลือดออก หรือมีอาการปวดรุนแรงมากขึ้น

คำค้น: หลี่เฟย, การขี้ผึ้ง, อาการแดงและคัน, แมลงสัตว์กัดกิน, เชื้อร้าย, แพทย์, อาการเลือดออก, ปวดรุนแรง