คำถาม: การแต่งนิยายสามารถทำโดยไม่ต้องมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่?

คำตอบ: ใช่ การแต่งนิยายสามารถทำโดยไม่ต้องมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ ผู้เขียนสามารถสร้างเรื่องราวที่มีจินตนาการและความมันส์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์จริงๆในชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องสามารถทำได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียนเอง

คำค้น: การแต่งนิยาย, เรื่องราวจินตนาการ, ความมันส์, ความคิดสร้างสรรค์