คำถาม: วิธีลดน้ำหนักอย่างไรให้ดี?

คำตอบ: การลดน้ำหนักที่ดีคือการรักษาพฤติกรรมการกินที่ดีและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรลดปริมาณอาหารที่รับประทานลง และเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนสูง และให้ความสำคัญกับการรับประทานผักและผลไม้เป็นส่วนใหญ่ของอาหาร อีกทั้งควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็วหรือวิ่งเป็นเวลา 30 นาทีต่อวัน โดยควรเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายเบาๆก่อน และเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายเรื่อยๆในภายหลัง เพื่อให้ลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและสม่ำเสมอตามร่างกายเราค่ะ

คำค้น: ลดน้ำหนัก, อาหารสุขภาพ, การออกกำลังกาย, ผัก, ผลไม้, เดินเร็ว, วิ่ง, ความสม่ำเสมอ