คำถาม: วิธีการแก้ไขอาการ eating disorder คืออะไร?

คำตอบ: เพื่อแก้ไขอาการ eating disorder ควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสม การรักษาอาจประกอบด้วยการพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อให้เขารับรู้ถึงปัญหาและความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหาร และการฝึกฝนทักษะการจัดการอารมณ์และสมองเพื่อเอาชนะปัญหาที่เกี่ยวกับการกินอาหารในระยะยาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

“Eating disorder” หมายถึง โรคซึมเศร้าทางอาหาร(ความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติ อาจจะเป็นผลจากโรคซึมเศร้า หรือ พันธุกรรม การอดอาหารแบบผิดวิธี หรือค่านิยมเกี่ยวกับรูปร่าง โดยที่ผู้ป่วยจะมีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานหรือมากกว่ามาตรฐานและมีความคิดเกี่ยวกับการกินอาหารที่ผิดปกติ เช่น กินอาหารเยอะเกินไป หรือไม่กินอาหารเลย โรคซึมเศร้าทางอาหารมักจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมักเกิดขึ้นในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่เริ่มต้น โรคนี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงได้ เช่น สำหรับผู้ที่กินอาหารเยอะเกินไปจะมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน และสำหรับผู้ที่ไม่กินอาหารเลยจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน หรือโรคกระดูกพรุน ดังนั้น การรับรู้และรักษาโรคซึมเศร้าทางอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคนี้

คำค้น: แพทย์, นักจิตวิทยา, eating disorder, การรักษา, ปัญหาการกินอาหาร, การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, ทักษะการจัดการอารมณ์, สมอง