คำถาม: ถ้าให้รณรงค์เกี่ยวกับอาหารหนึ่งหัวข้อ คุณจะรณรงค์เรื่องอะไรคะ?

คำตอบ: หากให้รณรงค์เกี่ยวกับอาหารหนึ่งหัวข้อ ผมอยากรณรงค์ให้มีการเพิ่มความสำคัญในการรักษาสุขภาพผ่านอาหาร เช่น การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่สูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และการลดการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้และสารเคมีอันตรายต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นในระยะยาว

คำค้น: อาหารที่เป็นประโยชน์, สารอาหาร, สุขภาพ, ก่อภูมิแพ้, สารเคมี, คนไทย, แข็งแรง