คำถาม: หากได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของผู้อื่น จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่?

คำตอบ: ได้ หากได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของผู้อื่นแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของผู้กระทำ ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมายในประเทศไทย โดยรวมแล้วจะมีการพิจารณาตามประเภทและระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น และความสามารถในการจัดหาหลักฐานการกระทำของผู้กระทำด้วย

คำค้น: บาดเจ็บ, ค่าเสียหาย, พิจารณาคดี, หลักฐาน, ผู้กระทำ, กฎหมาย