คำถาม: การจำหน่ายสินค้าที่ของแท้หรือไม่ใช่ของแท้เป็นความผิดหรือไม่?

คำตอบ: การจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นของแท้โดยชัดแจ้งถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย โดยผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดของสินค้าไว้ให้ชัดเจนและไม่เป็นการหลอกลวงผู้ซื้อให้เชื่อว่าเป็นสินค้าของแท้ การละเมิดกฎหมายนี้อาจถูกลงโทษด้วยการปรับเงินหรือโทษอื่นๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า

คำค้น: การจำหน่ายสินค้า, ของแท้, การละเมิดกฎหมาย, การปรับเงิน, การค้าสินค้า