คำถาม: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์คืออะไร?

คำตอบ: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการธุรกิจและการค้าขาย ซึ่งมีเจตนาร้ายและวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และสังคมในการซื้อขายและการบริการต่างๆ รวมถึงการกำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกันในการทำธุรกิจ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายพาณิชย์ที่กำหนดวิธีการในการซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของบริษัทและห้างร้านต่างๆ ในสังคมไทยและทั่วโลก

คำค้น: กฎหมายแพ่ง, กฎหมายพาณิชย์, ผู้บริโภค, ผู้ประกอบการ, การค้าขาย, การบริการ, การแข่งขัน, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ธุรกิจ, บริษัท, ห้างร้าน, ไทย, โลก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *