คำถาม: กฎหมายลิขสิทธิ์คืออะไร?

คำตอบ: กฎหมายลิขสิทธิ์คือกฎหมายที่กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น งานวรรณกรรม ผลงานวิทยาศาสตร์ ภาพถ่าย ภาพวาด ซอฟต์แวร์ เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาตหรือจ่ายค่าสิทธิ์เงินตอบแทนก่อนนำไปใช้งานได้

คำค้น: กฎหมายลิขสิทธิ์, สิทธิ์, ผู้สร้างสรรค์, งานวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์, ภาพถ่าย, ภาพวาด, ซอฟต์แวร์