คำถาม: การใช้งานมือถือขณะขับขี่รถยนต์เป็นความผิดหรือไม่?

คำตอบ: การใช้งานมือถือขณะขับขี่รถยนต์เป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ และผู้ใช้ถนนที่อยู่รอบข้าง ดังนั้น การใช้งานมือถือขณะขับขี่รถยนต์ถือว่าเป็นความผิดซึ่งอาจถูกตัดสินใจเป็นการกระทำผิดกฎหมายในบางกรณี ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานมือถือในขณะที่กำลังขับขี่รถยนต์ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้ถนนที่อยู่รอบข้าง

คำค้น:  การขับขี่, มือถือ, ความปลอดภัย, กฎหมาย, การใช้งาน, ผิดซึ่ง, อันตราย, ผู้ขับขี่, ผู้ใช้ถนน, การกระทำ, ปลอดภัย