คำถาม: เมื่อเราออกแบบและนำรูปภาพไปให้ร้านสกรีนที่ผลิตกระเป๋าแล้วเรานำมาขายต่อ จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่?

คำตอบ: ถ้าเราออกแบบรูปภาพเองหรือมีสิทธิ์ในการใช้งานภาพนั้นๆ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เราก็สามารถนำรูปภาพไปขายต่อได้โดยไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่ถ้าเรานำภาพที่ไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานไปขายต่อ นั่นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ในภาพนั้นๆ และอาจต้องรับโทษทางกฎหมายได้ตามอำนาจของผู้ถือสิทธิ์ในภาพนั้นๆ

คำค้น: ลิขสิทธิ์, ออกแบบรูปภาพ, การละเมิด, ผู้ถือสิทธิ์, กฎหมาย