คำถาม: เงินเดือนเริ่มต้นของกราฟฟิกดีไซน์ในปัจจุบันเท่าไหร่และหากต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรื่องนี้ ควรเรียนคณะและสาขาวิชาอะไร?

คำตอบ: ในปัจจุบันเงินเดือนเริ่มต้นของกราฟฟิกดีไซน์อยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน สำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกดีไซน์ คณะที่เหมาะสมคือคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดีไซน์กราฟิก ส่วนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาจมีเช่นวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสื่อสารมวลชน อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาดีไซน์กราฟิกยังคงเป็นที่ต้องการและมีความสำคัญในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถใช้งานกราฟฟิกดีไซน์เพื่อสร้างความน่าสนใจและเข้าใจง่ายกับผู้ชมได้ง่ายขึ้น

คำค้น: เงินเดือน, กราฟฟิกดีไซน์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, ดีไซน์กราฟิก, การตลาดออนไลน์, เทคโนโลยีสารสนเทศ