คำถาม: วิธีปิดเบอร์ซิมดีแทคคืออะไร?

คำตอบ: เพื่อปิดเบอร์ซิมดีแทค คุณสามารถโทรไปยังศูนย์บริการลูกค้าของดีแทคหรือติดต่อผ่านแอปพลิเคชั่นดีแทค เพื่อขอยกเลิกหมายเลขซิมของคุณ โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆที่ต้องทำตาม เช่น ต้องชำระค่าบริการค้างชำระก่อน และมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกซิมด้วย ถ้าไม่ได้อาจจะต้องเข้าไปที่ศูนย์บริการดีแทค ทุกสาขา

คำค้น : เบอร์ซิมดีแทค, ดีแทค, ยกเลิกซิมดีแทค, ศูนย์บริการลูกค้า, ค่าบริการค้างชำระ, ค่าธรรมเนียมยกเลิกซิม