คำถาม: ควรเรียนคณะอะไรถึงจะดี?

คำตอบ: การเลือกวิชาเรียนขึ้นอยู่กับความสนใจและแผนการเป้าหมายในอนาคตของแต่ละบุคคล ถ้าชอบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์อาจเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สุดท้ายควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจเรียนคณะใดๆเพราะมีผลต่ออนาคตของเราในภายหลัง

คำค้น : เรียนคณะ, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ตัดสินใจ