ถ้าถนัดวาดรูป จะสามารถเรียนต่อสายงานใดได้บ้างคะ?

คำตอบ: ถ้าคุณถนัดในการวาดรูป คุณสามารถเรียนต่อสายงานด้านศิลปะและการออกแบบ เช่น การออกแบบแฟชั่น, การออกแบบตกแต่งภายใน, การออกแบบกราฟิกและการวาดรูปภาพเคลื่อนไหว และสายอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบด้วยค่ะ

คำค้น:การออกแบบแฟชั่น, การออกแบบตกแต่งภายใน, การออกแบบกราฟิก, การวาดรูปภาพเคลื่อนไหว, ศิลปะและการออกแบบ