มันคืออะไรคะ มันขึ้นบนเครื่องปริ้น Brother DCP-T510w อ่ะค่ะ?

คำตอบ: มันที่ขึ้นบนเครื่องปริ้น Brother DCP-T510w คือช่องใส่กระดาษแบบฉีก (manual feed slot) ซึ่งไม่ควรใส่กระดาษเข้าไป เนื่องจากอาจทำให้เครื่องปริ้นขัดข้องหรือพังได้ค่ะ

คำค้น:เครื่องปริ้น Brother DCP-T510w, ช่องใส่กระดาษแบบฉีก, ปัญหาเครื่องปริ้น, การดูแลรักษาเครื่องปริ้น