ถ้าชอบวาดรูปแต่ต้องการเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ควรเรียนคณะวิชาอะไรดี?

คำตอบ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านศิลปะและดีไซน์ได้อีกด้วย ดังนั้นถ้าชอบวาดรูปและสนใจในวิชาเหล่านี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคงเป็นคณะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

คำค้น:คณะวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ศิลปะ, ดีไซน์, คณิตศาสตร์, การศึกษา