ออกแบบกางเกง ในคอม ควรใช้โปรแกรมอะไรและตั้งหน้ากระดาษยังไงครับ?

คำตอบ: เพื่อออกแบบกางเกง ในคอม ควรใช้โปรแกรมดีไซน์แบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ เช่น Adobe Illustrator, CorelDRAW หรือ Marvelous Designer เป็นต้น ส่วนการตั้งหน้ากระดาษสามารถทำได้โดยการเลือกขนาดกระดาษและตั้งค่า margin และ bleed ตามที่ต้องการในโปรแกรมดีไซน์ที่ใช้

คำค้น: โปรแกรมออกแบบ, ดีไซน์แบบ 2 มิติ, ดีไซน์แบบ 3 มิติ, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Marvelous Designer, ขนาดกระดาษ, margin, bleed