คำถาม: คำว่า “vertex” หมายถึงอะไร?

คำตอบ: “vertex” ในภาษาอังกฤษหมายถึงจุดปลายของเส้นที่เชื่อมต่อกัน ในคณิตศาสตร์แล้วมักใช้เรียกเป็นจุดยอดของรูปหรือรูปทรงต่าง ๆ เช่น สามเหลี่ยมมุมฉากจะมี vertex สามจุด และวงกลมจะไม่มี vertex เพราะว่าไม่มีเส้นที่เชื่อมต่อกัน

10 ประโยคเกี่ยวกับ vertex พร้อมแปลเป็นภาษาไทย:

  1. The vertex of a triangle is the point where its three sides meet. (Vertex ของสามเหลี่ยมคือจุดที่สามเส้นของมันต่อกัน)
  2. The vertex of a cone is the pointy end at the top. (Vertex ของกรวยคือปลายแหลมที่สุดด้านบน)
  3. The vertex of a parabola is the point where its curve changes direction. (Vertex ของพาราโบล่าคือจุดที่เปลี่ยนทิศทางของเส้นโค้ง)
  4. To find the vertex of a quadratic function, you need to use the formula (-b/2a, f(-b/2a)). (ในการหา Vertex ของฟังก์ชันชนิด quadratic จำเป็นต้องใช้สูตร (-b/2a, f(-b/2a)))
  5. The vertex of a graph is the highest or lowest point on the graph. (Vertex ของกราฟคือจุดที่สูงที่สุดหรือต่ำที่สุดบนกราฟ)
  6. In human anatomy, the vertex refers to the topmost point of the skull where the hair grows. (ในกายวิภาคมนุษย์ Vertex หมายถึงจุดบนศีรษะที่มีผมนิ่ง)
  7. The vertex of a polygon is any point where two sides intersect. (Vertex ของรูปหลายเหลี่ยมคือจุดที่เส้นรอบรูปที่สองตัดกัน)
  8. A vertex cover of a graph is a set of vertices such that every edge of the graph is incident to at least one vertex in the set. (Vertex cover ของกราฟคือเซ็ตของ Vertex ที่เป็นไปได้ ที่สามารถปกคลุม Edge ของกราฟได้ทั้งหมด)
  9. A vertex buffer is a type of computer memory used to store vertex data. (Vertex buffer คือแรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูล Vertex)
  10. A vertex shader is a program that processes vertices in graphics rendering. (Vertex Shader คือโปรแกรมที่ใช้ประมวลผล Vertex ในกระบวนการเรนเดอร์กราฟิกส์)

คำค้น : vertex, จุดปลาย, เส้นที่เชื่อมต่อ, คณิตศาสตร์, รูปทรง, สามเหลี่ยมมุมฉาก, วงกลม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *