คำถาม: ทำนัตโตะ (ถั่วเน่า) ครั้งแรก รสชาติขมมากๆและฉุนแอมโมเนียมาก เป็นเพราะสาเหตุอะไรคะ?

คำตอบ: ทำนัตโตะ (ถั่วเน่า) ครั้งแรก รสชาติขมมากๆและฉุนแอมโมเนียมาก เป็นเพราะถั่วนั้นเน่าแล้วมีการสร้างสารเคมีบางชนิดที่ทำให้รสชาติขมและมีการสะสมแอมโมเนียมมากขึ้น แต่เมื่อทำนัตโตะครั้งถัดไป ถ้าเลือกถั่วที่สดใหม่ รสชาติจะดีขึ้นและไม่มีความเค็มจัดเกินไปด้วย

คำค้น : ทำนัตโตะ, ถั่วเน่า, รสชาติขม, แอมโมเนียม, สารเคมี, ถั่วสด