คำถาม: ถ้าผ่าฟันคุดไปแล้ว 2 วัน กินอาหารอะไรได้บ้าง?

คำตอบ: เมื่อผ่าฟันคุดไปแล้ว 2 วัน อาหารที่ควรกินคืออาหารเนื้ออ่อน อาหารละเอียด เช่น ผักต่าง ๆ และผลไม้ที่ไม่เนื้อแข็ง เช่น กล้วย และส้ม ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่แข็ง เช่น ขนมปังและเนื้อสัตว์ เพราะอาจทำให้แผลที่ผ่าฟันคุดบวมและปวดมากขึ้น

คำค้น : ผ่าฟันคุด, อาหารเนื้ออ่อน, ผัก, ผลไม้, กล้วย, ส้ม, ขนมปัง, เนื้อสัตว์, แผลผ่าฟันคุด, ปวดแผลผ่าฟันคุด