คำถาม: กินโกโก้วันละ 2 แก้วจะเป็นอะไรไหมคะ?

คำตอบ: การกินโกโก้วันละ 2 แก้วไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา แต่จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลและไขมันที่เราเพิ่มเติมลงไปในเครื่องดื่ม หากเราใช้น้ำตาลที่มีปริมาณน้อยและไม่เติมเครื่องดื่มด้วยนมข้นหวานหรือวิปครีมจะเป็นการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพของเรามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การกินโกโก้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชอบและมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ การช่วยสร้างสมดุลฮอร์โมน และการช่วยปรับปรุงอารมณ์ภายในร่างกายเราด้วยความรู้สึกผ่อนคลายของสารฮอร์โมนเฟนิลเอนดอร์ฟินในโกโก้ ดังนั้น การกินโกโก้วันละ 2 แก้วอาจจะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ในทางต่างๆ แนะนำควรกินโกโก้เพียว ไม่ใส่น้ำตาลใด ๆ จะดีมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

โกโก้ 1 แก้วมีพลังงานประมาณ 80-100 kcal ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มเข้าไปและปริมาณนมที่ใช้ผสม

คำค้น : โกโก้, น้ำตาล, ไขมัน, สุขภาพ, โรคหัวใจ, ฮอร์โมน, ฟีนิลเอนดอร์ฟิน