คำถาม: ขวดแก้วสีเขียวของสไปรท์เรียกว่ารสอะไร?

คำตอบ: ขวดแก้วสีเขียวของสไปรท์เรียกว่ารสมิ้นเขียว (Green Apple)

คำค้น : รสมิ้นเขียว, สไปรท์, ขวดแก้ว, สีเขียว