คำถาม: เกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำให้ช่วยตัวเองแล้วไม่สำเร็จ?

คำตอบ: สาเหตุอาจเกิดจากการใช้วิธีการช่วยตัวเองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรา อาจจะเป็นเพราะสภาพร่างกายของเรายังไม่พร้อมหรือไม่เหมาะสมกับการใช้วิธีการช่วยตัวเองนั้น อย่างไรก็ตามหากการช่วยตัวเองไม่สำเร็จอาจจะต้องพบเจอแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อหาวิธีการช่วยตัวเองที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรามากยิ่งขึ้น

คำค้น : ช่วยตัวเอง, สุขภาพ, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ, แพทย์, วิธีการช่วยตัวเอง