คำถาม: ถ้าอยากทราบวิธีการยื่นสมัครกู้เงินซื้อคอนโดมูลค่า 3.02 ล้านบาทพร้อมส่วนลดวันโอน 300,000 บาท ต้องยื่นกู้ยอดไหนคะ?

คำตอบ: หากคุณต้องการยื่นสมัครกู้เงินซื้อคอนโดมูลค่า 3.02 ล้านบาทพร้อมส่วนลดวันโอน 300,000 บาท คุณจำเป็นต้องยื่นกู้ยอดรวมทั้งสิ้น 2.72 ล้านบาท โดยคำนวณจาก มูลค่าคอนโด 3.02 ล้านบาท ลบด้วยส่วนลดวันโอน 300,000 บาท จะได้ 2.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดสูงสุดที่สามารถยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ในการซื้อคอนโดเพิ่มเติมนอกจากยอดกู้ดังกล่าว

คำค้น : ยื่นกู้, เงินกู้คอนโด, 3.02 ล้านบาท, ส่วนลดวันโอน, 300,000 บาท, ดาวน์, ซื้อคอนโด