คำถาม: บ้านโดนยึดไปแล้ว ยังสามารถใช้ทะเบียนบ้านเดิมได้หรือไม่?

คำตอบ: การยึดบ้านไม่ได้กระทบต่อการใช้ทะเบียนบ้านเดิมของเจ้าของบ้าน เนื่องจากทะเบียนบ้านเป็นเอกสารแสดงถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของบ้าน ดังนั้น หากบ้านโดนยึด ยังสามารถใช้ทะเบียนบ้านเดิมได้ตามปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติม

คำค้น : บ้าน, ทะเบียนบ้าน, ยึด, สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบ้าน